Jag har genom åren innehaft styrelseuppdrag i bank/finansbolag, reklamföretag, fastighets- och värdepappersbolag, friskolebolag, pensionsstiftelser samt grusbolag.

Efter tingstjänstgöring i Borås har min verksamhet inledningsvis innefattat allmän praktik. Redan efter ca ett år övergick arbetet till att i ökande utsträckning innefatta allmän affärsjuridik med tyngdpunkt på obeståndsrätt. Vid sidan härav har jag innehaft förordnanden som offentlig försvarare i ett antal uppmärksammade brottmål.

Jag har haft egna konkursförvaltarförordnanden sedan 1976 i Mellansverige. Sedan min verksamhet flyttats till i huvudsak Kalmar län har jag förordnats även där. Ett mycket omfattande uppdrag är konkursförvaltning av den sk. Hultsfredsfestivalen. Med tung erfarenhet från konkursförvaltningar har jag också anlitats som rekonstruktör alltsedan lag härom trädde i kraft den 1 september 1996.